Писмени и устни преводи, на български и чужди езици, като: английски, френски, немски, испански, италиански, гръцки, руски и китайски език. Представяне на преведените документи, за заверка и легализация пред МВнР на Република България и останалите компетентни институции.
Осигуряваме квалифицирани и сертифицирани преводачи за срещи и официални разговори между частни и публични лица, от държавни институции и организации.
Осигуряваме квалифицирани и сертифицирани преводачи при водене на търговски преговори.
Осигуряваме квалифицирани и сертифицирани преводачи при изповядване на сделки пред нотариус.

Контакти


placeholder