Ние извършваме писмени езикови преводи в различни области на обществения живот, като икономика, право, технологии, медицина, образование, научна и художествена литература. Официалните документи се превеждат след като се представят нотариално заверени копия от тях.  Преводите на официалните документи се подписват от преводачите за вярност на превода, също се заверяват за съответствие с оригинала, чийто нотариално заверено копие се прилага. Писмените материали за превода, на които не е необходимо поставянето на подпис и печат за вярност на превода, и съответствие с оригинала, могат да бъдат изпратени по електронен път - факс или ел. поща, като превода на същите ще Ви бъде върнат също по електронен път. Текстът за превод, който е необходимо да бъде заверен само за вярност на превода, може да бъде изпратен по електронен път, но се получава в офиса на дружеството или по желание на клиента се изпращат с куриер.

 

Контакти


placeholder