Агенцията осигурява квалифицирани и сертифицирани преводачи за срещи и официални разговори с частни и публични лица, от държавни институции и организации. Ние също осигуряваме на квалифицирани и сертифицирани преводачи, при водене на търговски преговори, също и при изповядване на сделки пред нотариус.

Контакти


placeholder